Test Coopera „ niemożliwe nie istnieje”

Dziś nasz mistrz świata Jurek Górski przeprowadził Test Coopera , oraz wygłosił prelekcje „ niemożliwe nie istnieje” - ZESPÓŁ SZKÓŁIM. MIKOŁAJA KOPERNIKA - , pokazując to na przykładzie swojego życia. Pasje jako droga do wyjścia z uzależnień , lub jako czynnik chroniący przed nimi. Wynik testu „ wszyscy są zwycięzcami”. Dziękuję Jurkowi , Dyrektorowi i Nauczycielom „Koperasa”, Miastu Konin, Starostwu Powiatowemu, firmie Kupiec i wszystkim , którzy pomogli w tej imprezie. Jest to wstęp do projektu Bieg Ocalony Legion , który odbędzie się już 23.10.2021. Dziękuję wszystkim , za wszystko . Zapraszam
PIOTR PIETROW - https://www.facebook.com/piotr.pietrow.33