LIKWIDACJA GOTÓWKI i Cyfrowa INWIGILACJA?

Jest to jedynie przedstawienie przez naszego redaktora opinii Davida Icke'a. 4422