Propozycja zmiany nazwy i numeracji ulicy OKÓLNEJ

Propozycja zmiany nazwy oraz numeracji ulicy OKÓLNEJ.

Radny Jarosław SIDOR