3 miliardy strat

Były wiceminister finansów, pełniący w latach 2008-13 funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, usłyszał zarzut niedopełnienia obowiązków i spowodowania strat Skarbu Państwa na kwotę 3 mld zł.
Funkcjonariusze z warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonywali czynności w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku.

Śledztwo dotyczy m.in. niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w latach 2008-2015, w tym ministra finansów oraz podległych mu pracowników. W efekcie działań śledczych CBA były wiceminister finansów usłyszał zarzut niedopełnienia obowiązków w zakresie tworzenia i zmian regulacji prawnych, mających przeciwdziałać nieprawidłowościom (wyłudzeniom) w podatku VAT. Ustalenia CBA wskazują, że straty Skarbu Państwa mogą sięgać nawet 3 mld złotych.

Były wiceminister finansów usłyszał zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku. Prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze – poręczenie majątkowe w kwocie 100 tys. złotych oraz zakaz opuszczania kraju.

źródło: Wydział Komunikacji Społecznej CBA