UKRAIŃSKI GAMBIT i obce wojska w POLSCE – MaxTV 2014

Kwestia pierwsza: za Władimira Putina celem polityki zagranicznej Rosji jest powrót terytoriów postsowieckich do Związku Sowieckiego z wykorzystaniem rosyjskich mniejszości etnicznych. Siłą napędową tej strategii jest wydawanie tysięcy rosyjskich paszportów obywatelom byłych ziem sowieckich.

Kwestia druga: Technicznie rzecz biorąc, Rosja nie łamie prawa międzynarodowego, dlatego nie ma rosyjskiej inwazji na Krym. Porozumienie Rosji z Ukrainą z 1997 roku pozwala jej na utrzymanie obecności do 25 000 żołnierzy na Krymie. Politycznym powodem mobilizacji umundurowanych mężczyzn nieposiadających na mundurach insygniów identyfikacyjnych jest ochrona wyników nadchodzących wyborów na korzyść Rosji. Za wyjątkiem poważnej prowokacji ukraińskich nacjonalistów, secesja Krymu odbędzie się pokojowymi środkami, bez jednego strzału, w referendum wyznaczonym 16 marca. Ponieważ Rosjanie stanowią większość na Półwyspie Krymskim, wyniki referendum są przewidywalne.

Wydanie trzecie:Wielkie pytanie dla świata zachodniego brzmi: czy Władimir Putin zatrzyma się na Krymie? Prezydent Rosji uważa stolicę Ukrainy, Kijów, za „serce Rosji”; Księżniczka Olga z Kijowa przyjęła chrześcijaństwo dla Rusi w X wieku. Włodzimierz Wielki ochrzcił Ruś Kijowską w Dnieprze. Wschodnia Ukraina jest także etnicznie prorosyjska. Historia pokazuje, że gdy Rosja przejmie inicjatywę i zdobędzie przewagę regionalną, ma tendencję do utrzymywania i przedłużania tej przewagi tak długo, jak to możliwe. Czynnikiem politycznym przemawiającym za ekspansją Rosji jest obecność rosyjskiej mniejszości etnicznej i Dual Power na Ukrainie z prezydentem na uchodźstwie Wiktorem Janukowyczem wybranym głosami 45 mln obywateli. Ten stan Dual Power jest krytyczny dla Rosji”

Kwestia czwarta: Ani USA, ani UE nie mają politycznego wpływu, aby temu zapobiec. Za prezydenta Baracka Obamy Stany Zjednoczone prowadzą defensywną politykę zagraniczną. Jej zasadniczym błędem był reset z Rosją i zaniechanie planów wdrażania elementów tarczy antyrakietowej w Polsce i stacji radarowej w Czechach. W ten sposób Stany Zjednoczone straciły swoją główną, twardą opcję wpływu politycznego na Moskwę.

Kwestia piąta: kanclerz Niemiec Angela Merkel już pogodziła się z utratą Krymu na rzecz Rosji. Europa przechodzi kryzys państwa socjalnego, jest słaba gospodarczo iw 30 proc. uzależniona od rosyjskiego gazu . Świat zachodni nie zrobi nic, by powstrzymać secesję Krymu. Każdy atak na rosyjską walutę, za pomocą którego Ronald Reagan rozbił Związek Radziecki, osłabia także rynki międzynarodowe. Rosja, dysponująca ponad 500 mld dol. rezerwami, jest w stanie wytrzymać atak na swoją walutę przez długi czas. Putin to nie Breżniew. Rosja to nie Związek Radziecki.

Kwestia szósta: Konflikt na Ukrainie zagroził Polsce, która pamięta pogromy Polaków i Żydów w czasie II wojny światowej, których dopuścili się ukraińskich nacjonalistów. Ukraińscy nacjonaliści (OUN) byli bardzo aktywni podczas zamieszek w Kijowie. Odradzający się ukraiński nacjonalizm zagraża wschodnim granicom Polski (powiat przemyski). W zeszłym tygodniu lider OUN Andrij Tarasenko oświadczył w dzienniku Rzeczpospolita, że ​​wschodnie regiony Polski są etnicznie i historycznie ukraińskie i powinny zostać zwrócone. Europa nie powinna dopuścić do rozlania się ukraińskiej rewolty przez granice na wschodnią Polskę, ponieważ prowadzi to do konfliktu w NATO i może skutkować wydarzeniem na skalę światową.

Kwestia siódma: Stany Zjednoczone powinny jak najszybciej reaktywować swój system obrony przeciwrakietowej. Polska będzie współpracować, mimo że została zlekceważona przez administrację amerykańską w 2009 r., kiedy zrezygnowała z systemu w geście za Rosję w Święto Niepodległości Polski. Granice Polski są obecnie najbardziej podatnymi na konflikty granicami w Europie. Porozumienie w Jałcie z 1945 roku pozostawiło historyczne ziemie Polski na Ukrainie. Ukraiński Lwów był piątym miastem przedwojennej Polski. Po II wojnie światowej Niemcy przekazały Szczecin Polsce. Polski Wrocław był największym miastem Niemiec na wschód od Berlina w 1939 roku. Zarówno śląskie, jak i podkarpackie województwa w Polsce mają duże mniejszości etniczne, niemieckie i ukraińskie, które w pewnych okolicznościach mogą wywołać zamieszki w stylu ukraińskim.

Kwestia ósma: Granice Europy nie są wykute w kamieniu. Rewizja granic dzieje się na naszych oczach. Za naszego życia widzieliśmy rozpad Czechosłowacji, Jugosławii, narodziny nowych państw na Bałkanach i zjednoczenie Niemiec.

Kwestia dziewiąta: Stany Zjednoczone powinny być gwarantem wschodnich i zachodnich granic Polski innymi sposobami niż art. 5 NATO. Dziś, jak pokazuje przykład Ukrainy, rewizji granic dokonuje się nie środkami wojskowymi, ale środkami politycznymi, w drodze plebiscytów. To nowy sposób prowadzenia wojen z tymi samymi skutkami.

Kwestia dziesiąta: Wolność narodów to piękna rzecz, ale budowanie narodu nie jest i często kończy się fiaskiem. Stare rządy są zastępowane nowymi reżimami; prezydenci z nowymi dyktatorami. Naród ukraiński musi zdecydować w demokratycznych wyborach, po której stronie jest: Unia Europejska czy Unia Euroazjatycka. Powinni wybierać rząd i prezydenta w demokratycznych wyborach. Wybory usankcjonują politycznie Ukrainę i pozwolą światu zachodniemu skierować Ukrainę na drogę demokracji.

źródło: huffpost.com