„Trzeba rozpocząć dyskusję nt. wyjścia Polski z UE”

Paweł Lisicki – redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”

Paweł Lisicki ocenia, że wykluczanie części mediów z konferencji prasowej powinna wyłączać taką osobę poza nawias debaty społecznej. Konferencje Strajku Kobiet powinny zostać solidarnie zbojkotowani przez wszystkich dziennikarzy. Powinna obowiązywać zasada, że nie wyklucza się i nie obraża się swoich kolegów po fachu. Redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy wskazuje, że Gazeta Wyborcza aktywnie angażuje się we wsparcie Strajku Kobiet. Pojawia się pytanie, czy ludzi do niej piszących można traktować jeszcze jako dziennikarzy.

źródło: RADIO WNET