Toksyczne pola elektromagnetyczne czyli 5G

Mam wrażenie, że z ogromnym pośpiechem i...nocą przepychane jest prawo dotyczące instalacji sieci 5G w Polsce.
Ten fakt umyka uwadze publicznej, która zaaferowana jest obecnie COVID-19.

Tymczasem sieć 5G będzie pracowała na częstotliwościach skokowo wyższych 40x w porównaniu z 4G, co jest podstawową różnicą ilościową między wcześniejszymi systemami sieci telefonii.

Zjawiska rezonansowe zachodzą w organizmach żywych z prawdopodobieństwem tym większym, im krótsza długość fali.

W przypadku sieci 5G należy się spodziewać biorezonansu na poziomie narządów i tkanek.

Biorezonansu, który będzie miał nieprzewidywalne skutki zdrowotne, ponieważ NIGDY organizmy żywe nie spotkały się wcześniej z takim natężeniem promieniowania w tak wysokim zakresie częstotliwości.

Krytycy tego poglądu mogą zauważyć, że widmo światła zawiera się w zakresie dużo wyższych częstotliwości i dzięki temu rośliny przeprowadzają proces fotosyntezy, a ludzie...opalają się.

To prawda. Tyle, że warunkiem życia na Ziemi jest dopływ energii ze Słońca, a więc wszystkie organizmy żywe REZONUJĄ POZYTYWNIE z tym zakresem częstotliwości.

Obawiam się, że z siecią 5G będą REZONOWAĆ NEGATYWNIE.

Sieć 5G, co wynika z długości fali będzie działać na poziomie ułamków milimetrów, więc ryzyko zaburzeń i nowotworzenia na poziomie narządów i tkanek jest OGROMNE.

Sieci poprzednich generacji są podejrzewane o wywoływanie skłonności do nowotworzenia głównie w zakresie tkanki nerwowej, krwi, obniżania odporności organizmu, alergii.

Pisałem o epidemii nowotworów mózgu u ludzi w podeszłym wieku i to w odmianach charakterystycznych dla młodocianych.

Obecnie pojawia się zauważalna tendencja do występowania anemii u seniorów o NIEJASNEJ przyczynie.

To wszystko wpisuje się w działanie toksycznych pól elektromagnetycznych, o których pisał śp. prof. Julian Aleksandrowicz

Dwa pierwiastki pozytywnie REZONUJĄ z naszym DNA: cynk i magnez.

Zadbajcie o ich codzienną, regularną dostawę.

Jeśli nie chcecie padać jak muchy dzięki lobbystom i durniom działającym w Waszym imieniu...

Pozdrawiam🌞🙂

autor: Maciej Brzeziński