ProteGO Safe – SEGREGACJA czy INNOWACJA?

Ministerstwo Rozwoju opublikowało wytyczne dla funkcjonowania obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 (galerii handlowych, parków handlowych i obiektów handlowych) w trakcie epidemii.
Dopuszczalne jest jednoczesne wpuszczenie do danego obiektu o 10% wyższej liczby osób o ile kolejne osoby posiadają aplikację ProteGO Safe. Takie osoby w razie braku wolnych miejsc w sklepie/lokalu nie otrzymają jednak przywilejów, jeśli chodzi o stanie w kolejkach.
SEGREGACJA czy INNOWACJA?