Powróciła obowiązkowa służba wojskowa!

W przyszłym roku będzie można powołać na ćwiczenia ponad 20 tys. osób
W tym do 20 tys. żołnierzy NSR
Przewiduje to projekt rozporządzenia Rady Ministrów określającego liczbę osób, które będzie można powołać do czynnej służby wojskowej.

Na ćwiczenia będzie można powołać maksymalnie 20 tys. żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych i ponad 1500 żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy, które nie są żołnierzami rezerwy. Podobne limity obowiązywały już w roku 2015.

Do okresowej służby wojskowej (pełnionej przez rezerwistów w razie zagrożenia kryzysowego lub kiedy jednostka wojskowa ma taką potrzebę w związku z misją zagraniczną) będzie można powołać do 75 żołnierzy, a do służby przygotowawczej do 4 tys. żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali służby czynnej, osób przeniesionych do rezerwy, które nie są żołnierzami rezerwy oraz osób, które nie podlegają obowiązkowi zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego

Zapisane w projekcie rozporządzenia wielkości określają nieprzekraczalny górny limit i nie oznaczają, że faktycznie tyle osób zostanie powołanych do czynnej służby wojskowej. Projekt – jak napisano w uzasadnieniu – uwzględnia potrzeby wynikające z formowania Wojsk Obrony Terytorialnej.

W latach 2009-12 rezerwiści nie byli wzywani na ćwiczenia. Powodem zawieszenia były zmiany związane z profesjonalizacją armii. Powrót do obowiązkowych ćwiczeń nastąpił, gdy armia uznała, że jednostki, złożone już z żołnierzy zawodowych, są już w stanie organizować ćwiczenia. W roku 2014 przeszkolono ok. 7000 rezerwistów; plan na rok 2015 zakładał przeszkolenie łącznie ok. 15 tys. żołnierzy, po kilku miesiącach zwiększono ją po na wniosek Sztabu Generalnego WP do ponad 20 tysięcy.