POLITYCY NISZCZĄ ROLNICTWO!

Problemy rolników nie pojawiły się wczoraj...


❌ Brak rynków zbytu
❌ Produkty drugiej kategorii zwożone do Polski z zachodu
❌ Brak polskiej sieci dystrybucji
❌ Likwidacja zakładów przetwórstwa
❌ Brak znakowania polskich produktów
❌ Niskie dopłaty

My mamy obowiązek robić w Unii Europejskiej dobre interesy - dobre dla Polski i Polaków, a nie cieszyć się z poklepywania po plecach. Takiego podejścia niestety dziś nie ma. Zlikwidowano przecież z powodu limitów cukrowych cukrownię w Kazimierzy Wielkiej.

Dziś limitów nie ma. Cukrowni też. Mieszkańcy Kazimierzy Wielkiej nie mają pracy, a rolnicy nie mają gdzie sprzedać buraków cukrowych.
Norbert Kaczmarczyk Poseł na Sejm RP