PILNE – PE przegłosował wprowadzenie UMOWY CETA !

Europosłowie z Polski, którzy poparli dziś umowę CETA:
Edward Czesak (PiS)
Beata Gosiewska (PiS)
Anna Fotyga (PiS)
Karol Karski (PiS)
Sławomir Kłosowski (PiS)
Zbigniew Kuźmiuk (PiS)
Ryszard Legutko (PiS)
Stanisław Ożóg (PiS)
Bolesław Piecha (PiS)
Tomasz Poręba (PiS)
Jadwiga Wiśniewska (PiS)
Kosma Złotowski (PiS)
Janusz Korwin-Mikke (Partia Korwin)
Michał Boni (PO)
Jerzy Buzek (PO)
Dariusz Rosati (PO)
Danuta Hubner (PO)
Danuta Jazłowiecka (PO)
Janusz Lewandowski (PO)
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PO)
Barbara Kudrycka (PO)
Elżbieta Łukacijewska (PO)
Marek Plura (PO)
Julia Pitera (PO)
Jan Olbrycht (PO)
Jacek Saryusz-Wolski (PO)
Adam Szejnfeld (PO)
Róża Thun (PO)
Jarosław Wałęsa (PO)
Bogdan Wenta (PO)
Bogdan Zdrojewski (PO)
Tadeusz Zwiefka (PO)

Do rozważenia przy okazji kolejnych wyborów…

Czym jest umowa TTIP, CETA oraz klauzula ISDS? Co po wprowadzeniu TTIP lub CETA grozi krajom Unii Europejskiej?
Dlaczego w Polsce nie mówi się o protestach przeciwko TTIP organizowanych w takich krajach jak Niemcy, Francja czy Austria?
Dlaczego zamiast protestować przeciwko TTIP kłócimy się o Trybunał Konstytucyjny?