Pierwsza obietnica wyborcza Konfederacji!

Konfederacja – koalicja o charakterze prawicowym i eurosceptycznym, zawiązana przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 (formalnie zarejestrowana była w nich jako komitet wyborczy wyborców Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy), następnie kontynuowana. Od lipca 2019 zarejestrowana jako federacyjna partia polityczna pod nazwą Konfederacja Wolność i Niepodległość.

źródło: wikipedia.org

Zarząd KONFEDERACJI

W skład zarządu wchodzi będąca organem decyzyjnym partii 10-osobowa Rada Liderów sprawująca kolegialne przywództwo, a także skarbnik i sekretarz.

Współprzewodniczący Rady Liderów:

Pozostali członkowie Rady Liderów:

Sekretarz:

Skarbnik:

Michał Wawer (Ruch Narodowy)

 

źródło: wikipedia.org

 

KONFEDERACJANowy PORZĄDEKdo pobrania