„NIEBEZPIECZNE ZABAWY KLIMATEM”

Burze nad Polską to efekt użycia nowoczesnej broni 

Urządzenie do kontroli huraganów i tornad

Ujawniono sposób wpływania na tworzenie się i/lub kierunek systemu pogody przy niskich temperaturach atmosferycznych.
Generatory dźwięku są ustawione tak, aby emitować fale dźwiękowe w kierunku peryferyjnego obszaru systemu pogodowego.
Fale dźwiękowe są generowane z częstotliwością, która wpływa na formowanie się systemu pogodowego w sposób zakłócający, wzmacniający lub ukierunkowujący formację.
Fale dźwiękowe mogą być również emitowane w taki sposób, aby system wytwarzał deszcz.
W pewnych warunkach naród może uznać za korzystne stworzenie tornada lub huraganu.
Na przykład stworzenie silnego systemu burzowego mogłoby powstrzymać atak wroga.
FIGA. 5 ilustruje generatory 12 ustawione tak, aby emitowały fale dźwiękowe zbieżne z kierunkiem obrotu wiatrów, aby wzmocnić wirujący wektor systemu pogodowego 10 , pomagając w ten sposób systemowi w osiągnięciu stanu huraganu lub tornada

TŁO WYNALAZKU

Dziedzina wynalazku Patent:
US20030085296A1

Niniejszy wynalazek ogólnie dotyczy sposobu kontroli pogody.
Bardziej szczegółowo, niniejszy wynalazek dotyczy sposobu wykorzystania fal dźwiękowych o wysokiej decybeli do wpływania na tworzenie systemów pogodowych.

Opis

Wściekłe wiatry i deszcze tornad i huraganów powodują śmierć wielu istnień ludzkich i miliardy dolarów rocznie.
Nazwy takie jak „Hugo” i „Andrew” stały się legendarne, gdy ludzie mówią o zniszczeniu spowodowanym przez „Matkę Naturę”.
W USA amerykański program badań nad pogodą i Narodowa Agencja ds.
Atmosfery Oceanicznej zainwestowały miliony dolarów w badania mające na celu znalezienie systemu (systemów), który będzie przewidywał z dokładnością powstawanie i przebieg potencjalnie gwałtownych systemów pogodowych.
Z tych dwóch huragany są bardziej przewidywalne pod względem formacji i kierunku.
Huragany rodzą się nad ciepłymi oceanami tropikalnymi i najprawdopodobniej rozwiną się z gromad burzowych w niższych warstwach atmosfery, które łączą się, tworząc burzę tropikalną.
W pewnych warunkach para wodna wypychana z powierzchni oceanu będzie napędzać burzę tropikalną, tworząc gwałtowne wirujące wiatry, które definiują huragan.
Ponieważ paliwem jest ciepła woda, huragany będą trwać znacznie dłużej nad wodą niż nad lądem.
Chociaż występują w wielu częściach świata, dane zebrane przez Narodową Administrację Oceaniczną i Atmosferyczną (NOAA) wskazują, że tornada najczęściej pojawiają się w Stanach Zjednoczonych na wschód od Gór Skalistych w miesiącach wiosennych i letnich. Średnio rocznie odnotowuje się około ośmiuset tornad.
Tornada powstają, gdy zmiana kierunku wiatru i wzrost prędkości wiatru powodują niewidoczny, poziomy efekt wirowania w niższej atmosferze, gdy silniejszy system pogodowy (burza z piorunami) rozwija się w wyższej atmosferze.
Wznoszące się powietrze w trakcie burzy powoduje, że wirujące powietrze w niższej atmosferze przechyla się z poziomu do pionu i tworzy gwałtownie obracającą się kolumnę powietrza rozciągającą się od burzy do ziemi.
Prowadzone są również bieżące badania, aby systemy pogodowe powodowały, że tam, gdzie jest to potrzebne, wytwarzają deszcz.
Ta zdolność byłaby oczywistą zaletą w branży rolniczej.
Ujawniono systemy do zapobiegania tworzeniu się huraganów i tornad.
Na przykład pat. nr 2903188 (Hutchinson), pat.
W opisie patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki nr 5441200 (Rovella, II) i brytyjskim patencie nr 2186781A ujawniono sposoby rozbijania formacji tornada, które obejmują zasiewanie chmur.

link do PATENTÓW poniżej: podziel się wiedzą z innymi
PATENT

 

SPONSOR dnia: