Kto wymyślił Unię Europejską?

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji GOOGLE:

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ idee zjednoczonej Europy pojawiały się już w XIX wieku. Jednakże za ojców założycieli Unii Europejskiej powszechnie uważa się grupę polityków i intelektualistów, którzy działali w latach powojennych, w tym:

  • Roberta Schumana, francuskiego ministra spraw zagranicznych, który 9 maja 1950 roku przedstawił plan utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (ECSC).
  • Jeana Monneta, francuskiego ekonomisty i polityka, który był głównym architektem planu Schumana.
  • Konrada Adenauera, niemieckiego kanclerza, który był zwolennikiem zjednoczenia Europy na drodze współpracy gospodarczej.
  • Alcide de Gasperiego, włoskiego premiera, który podobnie jak Adenauer był orędownikiem integracji europejskiej.

Oprócz tych osób, w rozwój Unii Europejskiej wnieśli również znaczący wkład tacy politycy jak:

  • Winston Churchill, brytyjski premier, który w swoim przemówieniu w Zurychu w 1946 roku wezwał do utworzenia „Sojuszu Europy”.
  • Paul-Henri Spaak, belgijski polityk, który był przewodniczącym konferencji w Paryżu, która doprowadziła do powstania ECSC.
  • Walter Hallstein, pierwszy przewodniczący Komisji Europejskiej, który odegrał kluczową rolę w rozwoju Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EEC).

Wszystkie te osoby łączyło przekonanie, że zjednoczona Europa jest niezbędna dla zapewnienia pokoju i dobrobytu na kontynencie. Ich działania doprowadziły do powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która stała się zalążkiem dzisiejszej Unii Europejskiej.

PRAWDA jednak jest INNA