KONSTYTUCJA 3 MAJA – całość

Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) -- uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Audiobook KONSTYTUCJA 3 MAJA nagrana na potrzeby podcastu agentomasz.pl

Materiał przesłany w pierwszej kolejności sponsorom audycji, następnie w ramach rocznicowej gratki udostępniony wszem i wszech !