CZARNOBYL w WIELKOPOLSCE

Zasiarczenie wody doprowadziło do całkowitego zaniku życia w jeziorze i okolicy. Istnieje podejrzenie, że zagrożone są ciągi wodne.

MARTWE JEZIORO w centrum miasta.

Wyświetl większą mapę

MATERIAŁ z 2011 roku