CBA rozpoczęło kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim

17 kwietnia 2019 r. Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu rozpoczęła kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

W przedmiocie wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczącej udzielenia dofinansowania Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski spółce komandytowo-akcyjnej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na projekt pn. „Wzmocnienie konkurencyjności Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski spółka komandytowo akcyjna poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii IT w procesie świadczenia usługi prawnej”.
W ramach prowadzonych czynności kontrolnych funkcjonariusze zweryfikują zasadność udzielonego dofinasowania, jak również prawidłowość samego procesu realizacji projektu.
Wartość udzielonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dofinansowania wyniosła 4.999.999,99 złotych.
źródło: Wydział Komunikacji Społecznej CBA