Analiza oświadczeń majątkowych byłego szefa KNF

Departament Postępowań Kontrolnych CBA wszczął analizę przedkontrolną oświadczeń majątkowych byłego już przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Agenci CBA badają prawdziwość składanych oświadczeń. Weryfikujemy także ich prawidłowość – sprawy formalne, związane ze składaniem tych dokumentów. Analiza zakończy się rekomendacją co do dalszych działań Biura w tym zakresie.

Piotr Kaczorek, CBA