Reakcja kościoła na Matrix

Ks. Jacek Gniadek, misjonarz werbista i Jan Kubań rozmawiają na temat obecnej sytuacji covidowej.


W wielu państwach nadal stosowany jest lockdownu, który nie spełnia swojej roli. Ksiądz Gniadek podkreśla, że to rozwiązanie powinno być stosowane na początku pandemii, aby przygotować się na to co nie znane. Kolejnym etapem powinna być ochrona grupy najbardziej zagrożonej oraz umożliwienie normalnego funkcjonowania pozostałym.

Prowadzący rozmowę wskazują ważną rolę jaką powinien odgrywać w obecnej sytuacji instytucja kościelna. Podkreślają, że Kościół nie powinien podporządkowywać się rządzącym, ale sam sprawdzać fakty.

Ksiądz Gniadek uważa, że Kościół nie powinien stawać po jednej stronie. Jego rolą jest przedstawianie faktów oraz konsekwencji działań za i przeciw. Powinien organizować własne debaty i zapraszać do nich również osoby, które stoją w opozycji do działań rządu. Podjęcie decyzji należy pozostawić ludziom, zgodnie z ich wolną wolą. Kościół zgodnie ze słowami papieża Jana Pawła II powinien być oazą wolności.

Rezerwa Kościoła wobec działań rządu jest efektem podejścia do polityki, tego czym jest państwo. Obecnie wyraźnie widać jaki jest wpływ dotacji rządowych na funkcjonowanie i opinie wypowiadających się przedstawicieli Kościoła. Siostry i księża pracujący dla CARITASu stają się urzędnikami i powoli tracą ducha poświęcenia.

Przełom stanowi przywołane oświadczenie Rady Społecznej Episkopatu, które krytykuje państwo opiekuńcze i podkreśla brak dialogu społecznego.

W rozmowie poruszony jest również temat braku możliwości analizowania przez medycynę własnych terapii, jeśli są one niezgodne z polityką rządzących oraz kto najbardziej skorzystał na pandemii covidowej.