Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich zrobił dobry interes ?

OŚWIADCZENIE Prezydenta Miasta Konin.

Pn, 25.07.2016

Oświadczenie Prezydenta Miasta Konina w sprawie rozbiórki budynku dawnej szkoły talmudycznej
Informuję, że budynek dawnej szkoły talmudycznej przy ul. Mickiewicza 2 w Koninie nie jest własnością Miasta. W 2010 roku Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich zażądał od władz Konina natychmiastowego zwrotu synagogi oraz szkoły talmudycznej i tym samym wypowiedział 20-letnią umowę (zawartą 04.10.2005 roku) bezpłatnego użyczenia nieruchomości na cele biblioteczne i kulturalne. Następnie obiekty te sprzedał osobie prywatnej.

Prezydent Miasta Konina nie wydawał zgody na rozbiórkę szkoły talmudycznej. Nastąpiła ona – dnia 22 lipca 2016 roku – w oparciu o decyzję wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB 5153/9/2016 z 6 czerwca 2016 roku) oraz pozwolenie nr 77/2016/A wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pełne teksty przywołanych wyżej decyzji mogą być udostępnione przez organy, które je wydały.

Józef Nowicki
Prezydent Miasta Konina


Związek gmin wyznaniowych

FACEBOOK

Zgłoś incydent z KONINA – sztetl.org.pl