Zachowanie w przypadku ataku terrorystycznego

Każdy może być świadkiem takich wydarzeń
Bez względu na miejsce, w którym jesteś – w kraju czy za granicą

Właściwa reakcja – zgodna z zasadą postępowania w 4 krokach (4U!) może uratować życie

W pierwszych sekundach i minutach podczas zdarzenia o charakterze
terrorystycznym to TY jesteś odpowiedzialny za siebie i swoich bliskich!
Bądź uważny, działaj zdecydowanie i chroń swoje życie.

KAMPANIA 4U