„Tusk nie zrealizuje żadnych ekonomicznych obietnic. Naiwniak w to uwierzył”

Dr Artur Bartoszewicz

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Opublikował 30 recenzowanych artykułów naukowych. Ekspert w obszarach analiz ekonomiczno-finansowych, pomocy publicznej i funduszy UE. 

 

Był społecznym doradcą Ministrów Zdrowia prof. Zbigniewa Religii oraz prof. Mariana Zembali. Był ekspertem w  Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.
Był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej i Przewodniczącym Komitetu Audytu PHZ Baltona SA w Warszawie (2020-2021), członkiem Rady Nadzorczej i Przewodniczącym Komitetu Audytu Węglokoks SA (2015-2018) oraz członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PGE Polska Grupa Energetyczna SA w Warszawie (2018), Członkiem Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii SA (2021-2022) oraz członkiem Rady i Komisji Finansów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2020-2022). Jest członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PTE PZU SA.

Sporządził 100 ekspertyz, raportów i ewaluacji z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych, finansów publicznych, pomocy publicznej, strategii i planów wieloletnich m.in. na rzecz MFiPR, MRiT, MF, MIiR, MG, MRiRW, MSiT, PARP, Urzędów Marszałkowskich, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP i OECD. Zaprojektował również założenia do trzech ustaw i pełne teksty tych ustaw. 

Jest ekspertem oceniającym projekty finansowane z funduszy UE z listy krajowej MIiR oraz CPPC, NCBR i PARP.  Wykłada w kraju i zagranicą m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w obszarze: doradztwa i szkoleń na rzecz administracji publicznej.

źródło:Narodowe Centrum Badań i Rozwoju