Telefony telemarketerów bez naszej zgody to bezprawie

Osoba dzwoniąca na początku rozmowy powinna poinformować nas o następujących informacjach:

Kto jest administratorem;
Skąd pozyskał on nasze dane;
W jakim celu i na jakiej podstawie je wykorzystuje;
Jak długo będzie je przetwarzał;
Jakie prawa nam w związku z tym przysługują.

Skąd inni mają nasz numer telefonu?

W niektórych przypadkach to my sami je udostępniliśmy, podając nasze dane, np. w zamian za zniżki za usługi.
Udzielamy zgód nie tylko na wykorzystywanie naszych danych przez tego, komu je bezpośrednio udostępniamy,
ale i przez kolejne podmioty.