4 czerwca – Komuna upadła na cztery łapy

Marszałek Stanisław Tyszka: "4 czerwca 1989 roku komuna upadła na 4 łapy. To była ugoda komunistów ze starannie wyselekcjonowaną częścią opozycji, która później, w III RP, zrobiła wielkie kariery. Niestety tamte wybory to był tylko ochłap rzucony dla Obywateli. Przełożyło się to na państwo zawłaszczone przez partie polityczne, państwo, które