Najbardziej CHAMSKIE przepisy podatkowe

TEMAT ODCINKA: Sławomir „Neo” Mentzen opowiada o najbardziej chamskich przepisach podatkowych upodlających przedsiębiorczość Polaków.