CHIŃCZYCY nam POMOGĄ

Partnerstwo CHIŃSKO-KONIŃSKIE to ważna pomoc dla regiony, miasta i włodarzy, zagubionych i zapóźnionych. Pierwszą i podstawową pomocą, będzie nauka wychodzenia z dołka. 48