Opłata za odpady segregowane wzrośnie o 40%

Radni szykują nam kolejne podwyżki !
Opłata za odpady segregowane wzrośnie o 40% Już od 1 kwietnia !

W porządku obrad XXXII sesji Rady Miasta Konina zaplanowanej na 22 lutego 2017 r. znajduje się uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
W projekcie uchwały zapisano, iż miesięczna stawka opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wzrośnie do 14,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Obecnie opłata ta wynosi 10 zł co oznacza wzrost o 40%.
Stawka opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny pozostaje bez zmian – czyli wyniesie 20 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Sebastian Łukaszewski – zastępca prezydenta Konina w uzasadnieniu do uchwały pisze, iż potrzeba podniesienia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z braku zbilansowania się w 2016 r. kosztów i dochodów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Konina. Wpływy z deklaracji w 2016 roku wyniosły 10 057 062,60 zł, natomiast koszty funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to 11 527 806,92 zł, co powoduje brak zbilansowania na kwotę 1 470 744,32 zł.
Szacowane koszty funkcjonowania całego systemu w 2017 roku, przy uwzględnieniu wzrostu kosztów z tytułu zagospodarowania odpadów, wyniosą ok. 13 500 000,00 zł. Zakładając, że od II kwartału 2017 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości wzrośnie do wysokości określonych w niniejszej uchwale, wpływy z deklaracji szacuje się na kwotę 13 085 000,00 zł.

W dalszej części uzasadnienia Łukaszewski zaznacza, iż istotny wpływ na bilansowanie się systemu ma zmniejszająca się liczba mieszkańców, zgłaszanych w składanych deklaracjach.
W 2013 roku zamieszkanie w Koninie deklarowało 66 613 mieszkańców, a obecnie wartość ta zmniejszyła się do 62 953.
Różnica pomiędzy liczbą mieszkańców wynikającą z zameldowania a wynikającą z deklaracji wzrosła w tym okresie z 9 905 mieszkańców do 11 610.

Na pocieszenie należy dodać, że uchwałodawca zakłada, iż w przypadku bilansowania się systemu w przyszłych okresach nie jest wykluczone obniżenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

źródło: Głos Koniński


Co na to CBA?

– Spalarnia

  – Faktura zakupowa, …

– Maszyna do wytwarzania …, a stan FAKTYCZNY.

– Rozpisywanie kosztów zakupu maszyny…

– Brak Certyfikatu