Konin TV

Relacje i fakty

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=NBE6o5pihn4[/embedyt]

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=3QogsGlaHCk[/embedyt]

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=cGtvBB6TaRI[/embedyt]

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=SA19UK1Of-8[/embedyt]

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=aOJg7NtAesU[/embedyt]