Informacyjny zamach stanu

Sympozjum: Media i manipulacje. Obraz Polski w mediach Zachodu. Poznań (23.02.2017)
Dr Rafał Brzeski: Informacyjny zamach stanu - realne zagrożenie czy fantasmagoria.