Rosjanie usuną tablice poświęcone ofiarom zbrodni katyńskiej?

Tablice upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej w Twerze – dawnym Kalininie są przymocowane na ścianie Uniwersytetu Medycznego. Miejscowi prokuratorzy w liście do rektora napisali, że nie ma dowodów, iż w tym…