Dziennikarskie ZERO – RÓWNOUPRAWNIENIE, RADARY

"Według raportu GLOBAL GENDER GAP REPORT 2020 roku kobiety w Europie Środkowowschodniej będą miały równy status ekonomiczny, prawny, społeczny i równe szanse w 2128 roku. Czyli za 107 lat! Jeśli nie zaczniemy działać teraz, nikt z nas tego nie dożyje."   Dziennikarskie ZERO o ABSURDACH