Były funkcjonariusz Służby Celnej zatrzymany (Tax Free)

Funkcjonariusze delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie zatrzymali byłego funkcjonariusza Służby Celnej. Są to kolejne czynności w śledztwie dotyczącym przyjmowania korzyści majątkowych przez celników na Podkarpaciu i wyłudzaniu podatku na…

Rosjanie usuną tablice poświęcone ofiarom zbrodni katyńskiej?

Tablice upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej w Twerze – dawnym Kalininie są przymocowane na ścianie Uniwersytetu Medycznego. Miejscowi prokuratorzy w liście do rektora napisali, że nie ma dowodów, iż w tym…