Uroczystość Wszystkich Świętych 2017, czyli… co zostało z istoty „Święta Zmarłych”?

Dziś mamy 1 listopada. "Święto Zmarłych". Dzień, w którym wspominamy naszych zmarłych bliskich - razem z innymi, nadal żyjącymi osobami bliskimi. Przynajmniej tak być powinno. Powiało wątpliwościami? Bo ja te wątpliwości mam. A związane one są z - odbywającą się na coraz większą skalę i przybierającą coraz dziwaczniejsze formy -