Jarosław Kaczyński MUREM za Lechem Wałęsą

Jarosław Kaczyński stanął MUREM za Lechem Wałęsą i tego nikt nie wymaże. Czy poparcie Lecha przez Jarosława to wynik posiadanych kwitów na Jarosława i Lecha przez Kiszczaka ? Podobno na każdego są KWITY. Tęczowe też 😉


 

 


 

Oficer Prowadzący

Oficer prowadzący

%d bloggers like this: